Author Archives: lisa@lisagrubb.se

  • … villig till självreflexion?

    Posted on March 5, 2011 by in Uncategorized

    Boken om konsten att förstå både sig själv och sin partner Ni får en förklaringsmodell till våra olika drivkrafter och sätt att agera samt kommunicera. Författare: Lisa Grubb och Chris Sundqvist Gå till www.contagio.biz för mer info om boken samt webbutik.

    Comments Off on … villig till självreflexion?
    Continue Reading...