• … villig till självreflexion?

    Posted on March 5, 2011 by in Uncategorized

    Boken om konsten att förstå både sig själv och sin partner
    Ni får en förklaringsmodell till våra olika drivkrafter och sätt att agera samt kommunicera.    Författare: Lisa Grubb och Chris Sundqvist

    Gå till www.contagio.biz för mer info om boken samt webbutik.

Comments are closed.