Parterapi

 

Parterapi

Vill fördjupa kärleken i relationen?

  • Parterapi – är det latinska ordet för avbild och är det avtryck vi har med oss från våra tidiga relationer

Det kan vara lika nödvändigt att återförenas i kärlek som att kunna skiljas och avsluta en relation med värdighet. 

Missförstånd och maktkamp ingår i alla relationer och inte minst i parrelationen. Den grundläggande metoden är den medvetna dialogen. Genom att lära oss vara närvarande och veta hur vi skapar kontakt och trygghet. Ni får en förståelse för varför inget ändras av sig själv om vi upprepar vårt invana beteende.

Gamla försvar och livsmönster – som hindrar oss från kontakt och närvaro kan förändras och vi kan börja få det vi längtar efter i relationen

Ni får konkreta verktyg att arbeta med i vardagen för att självreglera och medvetet välja sanning, acceptans och kärlek.

När vi kan vara oss själva, ta hand om våra egna behov och samtidigt ge varandra det som får oss att känna oss älskade, har vi hittat vår gemensamma vi-plats där vi vill vara.

Finns det ett beroende – medberoende så inkluderarvi 12-stegsprogrammet i parterapi.