Psykoterapi

Psykoterapi handlar om att:

 • Bli mött, sedd och förstådd
 • Kunna se och använda nya perspektiv och infallsvinklar – göra omval
 • Förstå gamla tankar och känslor från förr som inte fungerar i nuet och medvetet ändra dessa
 • Vara sann mot mig själv, lyssna på och lita på mig själv och vara mer närvarande i nuet
 • Göra en skillnad

Konkreta redskap får du exempelvis genom att:

 • Lyssna på dig själv
 • Förstå dina egna livsscheman och hur du kan förändra ditt sätt att tänka – känna och handla som är meningsfullt och gagnar dig just nu i livet
 • Lära dig hur du kan självreglera ditt invanda agerande

Du kan exempelvis få hjälp och stöd vid:

 • Medberoende
 • Livskriser och osäkerhet om livsriktning
 • Utmattning
 • Relationsbekymmer

Terapin utgår från vårt samarbete och anpassas alltid efter de behov du har och vad som ger dig mål och mening.