Coaching

Vilka steg vill du ta?

Jag erbjuder följande:

  • Ledarstöd kring yttre och inre ledarskap
  • Gruppstöd för samarbete och fokus på gemensamma mål
  • Konflikthanteringsstöd
  • Bemötande i service och kundrelationer
  • Kommunikation – att matcha våra olikheter
  • Stresshantering utifrån våra olikheter
  • Företagsanalys

Fokus – uppnå mål och önskat resultat.
Här är tonvikten på strategier för att nå fram och att hitta den gemensamma motivationen och handlingen. ” Mindre snack och mera verkstad ”

Framgång handlar alltid om att göra på ett annat sätt om det vi gör inte fungerar och aldrig tappa målet ur sikte.

Att fortsätta om och om igen med passion för det mål som skall uppnås.